บริการจดทะเบียนพาณิชย์

รับจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมาก และปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถจดในวันเดียวกันได้ ทำให้ระยะเวลาที่ใช้สั้นลง นอกจากนี้ยังลดจำนวนผู้เริ่มก่อการจาก 7 คนลดเหลือ 3 คน แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องเอกสารที่ต้องจัดทำยังเหมือนเดิมทุกอย่าง

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีหุ้นส่วน 2 จำพวก ดังนี้
1. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น
2. หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน

จดทะเบียนพาณิชย์(จดทะเบียนร้านค้า)

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง โดยกรมฯ จะจัดทำเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered) จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการ (ส่งทางe-Mail ในรูปแบบ Source Code) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงไว้บน Web Site หรือ Home Page เพื่อแสดงว่า ได้จดทะเบียนสำนักงานเขตแล้ว เมื่อผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) เห็นเครื่องหมาย Registered แล้ว จะเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น

รับจดทะเบียนสมาคม

เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล 10 คนขึ้นไปสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ยื่นคำขอจัดตั้งเพื่อการกระทำใดๆเป็นการต่อเนื่องร่วมกัน (เน้นกลุ่มคนเป็นสำคัญไม่ต้องมีกองทุน)

รับจดทะเบียนมูลนิธิ

มูลนิธิได้แก่ ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างอื่นโดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้

รับขออนุญาติกิจการโรงงาน

โรงงาน หมายความว่า `อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ ผลิตประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง

บริการธุรกิจอื่นๆของเรา

ติดต่อเราแบบรวดเร็ว ได้ 2 ช่องทาง

โทรสายด่วน 083-622-5555

...แชท ผ่าน Line@ : @chonlatee

about-275

เราให้บริการด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน เขียนแผนธุรกิจ การตลาด สื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

รับจดทะเบียนบริษัท,Company Registration,การ จดทะเบียน บริษัท คน เดียว,สมาคม บริษัท จดทะเบียน ไทย,หนังสือ จดทะเบียน บริษัท ภาษา อังกฤษ,วิธี การ จดทะเบียน บริษัท,จดทะเบียน เลิก บริษัท,คํา ขอ จดทะเบียน บริษัท จํา กัด,จดทะเบียน บริษัท คน เดียว,จดทะเบียน บริษัท เอกสาร,จดทะเบียน บริษัท ออนไลน์,จดทะเบียน บริษัท ด้วย ตัว เอง,บริษัท จดทะเบียน,การ จดทะเบียน บริษัท,จดทะเบียน การ ค้า,รับ จดทะเบียน บริษัท,จดทะเบียนบริษัท,ทำบัญชีร้านค้าออนไลน์,จดทะเบียนร้านค้าออนไลน์,ทำภาษีร้านค้าออนไลน์,บุคคลธรรมดาจดบริษัท,รับยื่นภาษีร้านค้าออนไลน์,ร้านค้าออนไลน์จดเป็นบริษัท,จดทะเบียนบริษัทด่วน,จดทะเบียนบริษัทราคาถูก,รับทำบัญชี,จองชื่อจดทะเบียนบริษัท,แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง,จดทะเบียนบริษัท pantip,จดทะเบียนบริษัท กี่คน,ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนบริษัท คนเดียว,จดทะเบียนบริษัทที่ไหน,รับจดทะเบียนบริษัท pantip,รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี,รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ,รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี,รับจดทะเบียนบริษัท ชลบุรี,รับจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่,รับจดทะเบียนบริษัท ระยอง,รับจดทะเบียนบริษัท บางแค,จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

+66 836 225 555 (083-622-5555)

80/189 (SA1) ซอยนวมินทร์87ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10240

จดทะเบียนบริษัทภาคกลาง

จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โปรโมชั่น จดทะเบียนบริษัทกับเรา

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

พิเศษ !!! 

 ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

  • เว็บไซต์ ราคา 3,500 พร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
  • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
  • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
  • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
  • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์
  • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
  • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ